Home

Welkom op de website van SABITRI Foundation

SABITRI Foundation is een stichting die geld inzamelt voor o.a. het H.V. Desai Oog Hospitaal in Puna ( India).
Dit ooghospitaal  helpt de allerarmste blinden en visueel gehandicapten in de regio Pune. Deze mensen worden kosteloos opgehaald, in het ziekenhuis behandeld en weer teruggebracht naar huis. Het H.V. Desai Ooghospitaal is een vooraanstaand oogziekenhuis dat als zodanig wereldwijd bekend staat. Het staat onder de bezielende leiding van Mr. N.P. Pandya, die vanaf jonge leeftijd visueel gehandicapt is.

SABITRI Foundation, Etienne Premdani

 


Geldinzameling voor personenbus om blinden in India te vervoeren.
Deze actie is meer dan geslaagd. Inmiddels is er genoeg geld ingezameld om de bus te kunnen aanschaffen! Lees hier verder en bekijk de foto’s van de overdracht van de bus aan de directie van het ziekenhuis.


anbi_logo_SabitriSinds 13 november 2012 is de SABITRI Foundation voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen.
Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Ook zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang, vrijgesteld van het recht van schenking. En donaties aan een ANBI-geregistreerde instelling zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

 


DANKBRIEF UIT INDIA
De Sabitri Foundation ontving een e-mail van dokter N.P. Pandya, directeur van het H.V. Desai Ooghospitaal in Pune (India) waarin hij zijn dank uitspreekt over de gift van € 5000,- die hij van de Sabitri Foundation ontving. Dankzij dit geld heeft men inmiddels 199 oogoperaties kunnen uitvoeren, waarvan 179 staaroperaties en 20 retinopathie-operaties bij kinderen. Hij stuurde ook een aantal foto’s waarvan we er hier een aantal laten zien. Samen met de tekst van zijn e-mail.

Dear Dr. Premdani, May we say how grateful and thankful we are for your continuous financial support to The Poona Blind Men’s Association particularly Prevention of blindness. You will be surprised to know that in India, there are 12 million people who are visually impaired. Out of that nearly 80% are so due to avoidable blindness. If they get proper, timely and quality eye treatment, their eye sight will be restored. Unfortunately, there is a regional imbalance in provision of eye care as nearly 16,000 ophthalmologists are mostly working in urban areas. Thus leaving a major lacuna in the rural areas. Even today, in India, 70% people live in rural areas where adequate eye care service has not yet reached. I am happy to inform you that there are many good NGO’ s who are working vigorously towards elimination of avoidable blindness from this country. We deeply appreciate your generous contribution of euro 5000/- for the noble cause of prevention of blindness. Out of this valuable contribution, we have already performed 20 paediatric surgeries including Retinopathy of Prematurity (ROP) Rs.5000/- per surgery amounting to Rs.1,00,000/-. We have performed 179 cataract surgeries Rs.1400/- per surgery under our outreach project amounting to Rs.2,50,600/-. We have no words to express our gratitude and thanks for your concern for the blind people in India. Herewith this e-mail, I am sending you good photographs which speak about our work.